E-learning - Internetbaserad utbildning

Pfizer är engagerad i ett flertalolika e-learningprojekt som riktar sig till såväl sjukvård som patient.

Här hittar du information och länkar till de eLearning utbildningar som Pfizer erbjuder. En del av dessa är avsedda för dig som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård, andra är avsedda för dina patienter och kan av den anledningen vara minst lika intressanta och användbara i ditt dagliga arbete.

Om du är intresserad av ett samarbete rörande produktion av utbildning i e-learningformat är du välkommen att höra av dig till oss.
 

Se filmen om Kvinnans hälsa

Kvinnans hälsa är en webbaserad utbildning om överaktiv blåsa, sköra slemhinnor i underlivet samt farmakologisk behandling. Utbildningen har tagits fram av Pfizer med hjälp av medicinska experter inom respektive terapiområde och vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmaceuter.

Gå direkt till utbildningen!

Se filmen om Minhjärtskola

Minhjärtskola är en e-learning avsedd för patienter.  På sajten www.minhjartskola.se hittar du bland annat fyra utbildningsmoduler som tagits fram i samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund genom länsföreningarna i Värmland och Västra Götaland samt representanter för svensk hjärtsjukvård.

 

Ångestguiden

Ångestguiden.se riktar sig till de som är intresserade av GAD och andra ångestsyndrom. Materialet riktar sig till dem som kanske själva känner att de har tendenser till förhöjd ångest och oro, men också till dem som kanske är närstående till personer som har GAD och önskar mera kunskap om GAD.

Manuset till utbildningen är skrivet av psykiatriker Sergej Andréewitch- Materialet är granskat av TINA-Mottagningen, psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Göteborg, psykiatriska klinikerna i Sundsvall och Östersund samt Svenska Ångestsyndromsällskapet.

Direkt till utbildningen