Enbrel – Framgångsrik behandling av plackpsoriasis

Psoriasis är en sjukdom som sannolikt har följt människan i många tusen år. Namnet kommer från grekiskan och betyder fjällning eller skorv. Förekomsten av psoriasis är stabil i olika befolkningsgrupper och i vår del av världen har cirka 2 procent psoriasis. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning.

Barn får samma typ av psoriasis som vuxna. Det innebär att det sker en "felprogrammering" av immunförsvaret som sätter igång en inflammationsprocess, vars egentliga syfte är att bekämpa i första hand infektioner. Vid psoriasis finns emellertid ingen sådan infektion och inflammationsprocessen angriper istället kroppens egen hud.

För dermatologer och psoriatiker innebär biologiska läkemedel i många fall en stor förändring. Det finns patienter med plackpsoriasis som inte svarar på eller är intoleranta mot traditionell systemisk behandling. Det är de patienterna som är aktuella för biologiska läkemedel.

Läs mer om Enbrel och framgångsrik behandling av plackpsoriasis »