DALACIN ® vid behandling av bakteriell vaginos

Dalacin (klindamycin) är ett läkemedel som rekommenderas vid behandling av bakteriell vaginos (1).

  • Dalacin är ett lokalt verkande bakteriedödande antibiotikum
  • Dalacin finns som vagitorier 100 mg (3 dagar) och vaginalkräm 2 % (1 vecka)
  • Behandlingen appliceras vid sänggåendet
  • Trosskydd/bindor kan användas under behandlingen, men tamponger bör undvikas

Att tänka på vid behandling med Dalacin

Fett, en substansdel i Dalacin, kan skada latex- och gummiprodukter. Kondom eller pessar bör inte användas förrän tidigast 72 timmar efter avslutad behandling.

Diarré/psudomembranös kolit orsakad av Clostridium difficile har förekommit vid peroral och parenteral behandling med klindamycin liksom med andra antibiotika. Vid vaginal administrering sker en minimal absorption (ca 4-5%) av klindamycin. Skulle ändå betydande eller långvarig diarré uppträda skall Dalacin sättas ut.

Behandling med Dalacin vagitorier har inte studerats bland kvinnor under 16 år eller över 65 år, kvinnor med nedsatt njur- eller leverfunktion, immunbrist eller kolit. Dalacin har inte heller studerats bland ammande kvinnor eller under graviditetens första trimester. Dalacin kan dock förskrivas vid graviditet i andra och tredje trimestern.


Referenser:
1. Läkemedelsverket, Läkemedelsboken 2011-12.
2. Bipacksedel Dalacin.www.fass.se

 

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal. Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

 

 

PP-DAL-SWE-0001, Mars 2018

Läkemedelsinformation från FASS.se
Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan