Champix® vareniklin - ett rökavvänjningsläkemedel med indikation för vuxna

Denna sida är anpassad för dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och vill veta mer om rökavvänjning och/eller Champix®.

Hur ordineras Champix?

Stöd i ditt arbete Life Rewards
Utbildningar Kongresser

Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.