CAVERJECT ® DUAL (alprostadil)

Caverject Dual är indicerat för symtomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män.
 
Caverject Dual kan vara ett lämpligt komplement till andra diagnostiska hjälpmedel vid diagnostisering av erektil dysfunktion.

Se denna informationsfilm om hur Caverject Dual injiceras

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från www.fass.se.

Läkemedelsinformation från FASS.se
Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan