CAVERJECT ® (alprostadil)

Caverject är indicerat för symtomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män.
 
Caverject kan vara ett lämpligt komplement till andra diagnostiska hjälpmedel vid diagnostisering av erektil dysfunktion.

Se denna informationsfilm om hur Caverject injiceras

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Läs mer om Caverject 40 mikrog på Fass »

 

PP-CAV-SWE-0016, Mars 2018

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan