BENEFIX ®

BeneFIX är ett rekombinant faktor IX koncentrat avsett för behandling av hemofili B som introducerades 1997 (1) på den svenska marknaden

 

BeneFIX kan förvaras i rumstemperatur (2) (max 300C och får ej frysas) och finns tillgängligt i följande förpackningar 500IU, 1000IU, 2000IU samt 3000IU.

För ytterligare information se www.fass.se nedan.  

 

REFERENSER:
1 BeneFIX EMA/144864/2013
2 FASS.se

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.
Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

 

PP-BEN-SWE-0037, mars 2018

Läkemedelsinformation från FASS.se
Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan