Behandling

Tillväxthormonbehandling kräver dagliga subcutana injektioner. För att efterlikna den spontana sekretionen med högst insöndring nattetid ges injektionen på kvällen.

Eftersom behandlingen utförs av familjen eller patienten själv är förutsättningen för ett gott resultat att familj och barn undervisas i att handha injektionspenna och utföra injektion. För att få bästa compliance krävs god kontinuitet vid uppföljning hos läkare och sjuksköterska med vana av behandlingen.

Doseringen är individuell

Tillväxthormon doseras efter vilken diagnos barnet behandlas för. Vid uttalad tillväxthormonbrist behöver dosen ofta reduceras, särskilt initialt. Hos barn med uttalad brist förekommer annars vätskeretention och huvudvärk (pseudotumor cerebri). Dosen kan också behöva anpassas efter tillväxtsvar. En del barn med uttalad brist kan också växa alltför fort på rekommenderad dos.

Rekommenderade doser

  • Tillväxthormonbrist: 0,025-0,035 mg/kg*dag.
  • Prader-Willi syndrom: 0,035 mg/kg*dag.
  • Turner syndrom: 0,045-0,050 mg/kg*dag.
  • Kronisk njurinsufficiens: 0,045-0,050 mg/kg*dag.
  • SGA (Small for gestational age): 0,035 mg/kg*dag.