Merck Logo

BAVENCIO ® (avelumab)

Pfizer logo

 

 

Bavencio är ett framgångsrikt resultat från en strategisk utvecklings- och kommersialiseringsallians mellan Merck och Pfizer.

Bavencio (avelumab) är godkänt av Europakommissionen för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (MCC). Bavencio är det första och enda immunterapiläkemedel som godkänts för behandling av denna sällsynta och aggressiva typ av hudcancer.1

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

 

Rapportera biverkningar till Pfizer »

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket »

Läs mer om Bavencio på Fass »

 

Referenser 
 
 
 
PP-BAV-SWE-0005, Dec 2017